SurfEasy VPN-regioner

Vi har over 1000 servere i 28 forskjellige land. Koble til et område for å få tilgang til nettet som om du bor lokalt.

Alle planer

16 land

Australia

Brasil

Canada

Frankrike

Tyskland

Italia

Japan

Nederland

Norge

Polen

Romania

Singapore

Spania

Ukraina

Storbritannia

USA

Ultra-abonnement

28 land

Australia

Brasil

Canada

Frankrike

Tyskland

Italia

Japan

Nederland

Norge

Polen

Romania

Singapore

Spania

Ukraina

Storbritannia

USA

Sverige

Tsjekkia

Tyrkia

Mexico

Sør-Afrika

Irland

Østerrike

Belgia

Sveits

Finland

Israel

Danmark

Plattformer

Windows

Mac

iPhone

iPad

Copyright © 2023 SurfEasy. Med enerett. SurfEasy, Surfeasy-logoen og SurfEasy Shield-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SurfEasy-merket eller deres datterselskaper i USA og andre land. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.