SurfEasy VPN-regioner

Vi har over 1000 servere i 28 forskjellige land. Koble til et område for å få tilgang til nettet som om du bor lokalt.

Alle planer

16 land

Australia

Brasil

Canada

Frankrike

Tyskland

Italia

Japan

Nederland

Norge

Polen

Romania

Singapore

Spania

Ukraina

Storbritannia

USA

Ultra-abonnement

28 land

Australia

Brasil

Canada

Frankrike

Tyskland

Italia

Japan

Nederland

Norge

Polen

Romania

Singapore

Spania

Ukraina

Storbritannia

USA

Sverige

Tsjekkia

Tyrkia

Mexico

Sør-Afrika

Irland

Østerrike

Belgia

Sveits

Finland

Israel

Danmark

Plattformer

Windows

Mac

iPhone

iPad

Android

Copyright © 2022 SurfEasy. Med enerett. SurfEasy, Surfeasy-logoen og SurfEasy Shield-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SurfEasy-merket eller deres datterselskaper partnere i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid opprettet og delt av Google og brukes i henhold til vilkår som er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.