Tilbakestilling av kontopassord på Mac

Tilbakestilling av passord for privat nettleser på Mac

SurfEasy beskytter personvernet ditt på nettet ansett hvilken datamaskin eller nettleser du benytter, ved å kryptere all surfingen din. Dette beskytter deg mot at noen overvåker, blokkerer eller begrenser hva du gjør på nettet. Beskytt deg selv i offentlige Wi-Fi-soner, i utlandet, på kontoret, på skolen eller på andre steder der du mener andre kan overvåke hva du gjør på nettet.

Plattformer

Windows

Mac

iPhone

iPad

Android

Brukerstøtte

Vanlige spørsmål

support@surfeasy.com

 

Hjelpesenter

USA og Canada:
1 (888) 743-8102
Storbritannia: 0800-011-9492

 

Hver dag:
09:00 til 17:00 (EST)

Copyright © 2021 SurfEasy. Med enerett. SurfEasy, Surfeasy-logoen og SurfEasy Shield-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SurfEasy-merket eller deres datterselskaper partnere i USA og andre land. Android er et varemerke som tilhører Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid opprettet og delt av Google og brukes i henhold til vilkår som er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.