Återställning av kontolösenord på Mac

Återställning av lösenord för privat webbläsare på Mac

SurfEasy skyddar din integritet på nätet från alla datorer och alla nätverk genom att kryptera all din surfning på webben. Det skyddar dig från att någon övervakar, blockerar eller begränsar vad du gör online. Skydda dig i offentliga Wi-Fi-surfzoner, i andra länder, på kontoret, i skolan eller på andra platser där du tror att någon kanske tittar på det du gör online.

Plattformar

Windows

Mac

iPhone

iPad

Android

Support

Vanliga frågor

support@surfeasy.com

 

Hjälpcenter

USA och Kanada:
1 (888) 743-8102
Storbritannien: 0800-011-9492

 

Varje dag:
09.00–17.00 (EST)

Upphovsrätt © 2021 SurfEasy. Med ensamrätt. SurfEasy, SurfEasy-logotypen och SurfEasy Shield-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör varumärket SurfEasy eller dess närstående företag i USA och andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Windows-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som har skapats och delats av Google, och används enligt villkoren i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.