Znajdowanie dzienników do rozwiązywania problemów z siecią VPN w systemie Windows

Znajdowanie dzienników do rozwiązywania problemów z siecią VPN w systemie Windows

Program SurfEasy chroni Twoją prywatność w Internecie na każdym komputerze i w każdej sieci, szyfrując przeglądanie. Chroni Cię to przed osobami monitorującymi, blokującymi i ograniczającymi Twoje działania w Internecie. Chroń swoją prywatność w publicznych hotspotach Wi-Fi za granicą, w biurze, w szkole lub w innym miejscu, gdzie ktoś może obserwować Twoją aktywność w Internecie.

Pomoc

Często zadawane pytania

support@surfeasy.com

 

Centrum pomocy

USA i Kanada:
1 (888) 743-8102
Wielka Brytania: 0800-011-9492

 

Codziennie:
9:00–17:00 (EST)

Copyright © 2021 SurfEasy. Wszelkie prawa zastrzeżone. SurfEasy, logo SurfEasy i logo SurfEasy Shield są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi marki SurfEasy lub powiązanych z nią podmiotów, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google, LLC. Mac, iPhone, iPad oraz nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Logo Windows to znak towarowy należący do firmy Microsoft, zarejestrowany w USA i/lub w innych krajach. Wizerunek Android Robot powielany lub zmodyfikowany na podstawie dzieła stworzonego i udostępnionego przez firmę Google jest używany zgodnie z warunkami licencji uznania autorstwa Creative Commons 3.0 Attribution License. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.