Fornyingspris

Prisene kan endres, men vi sender deg alltid en e-postvarsling før fakturering. Kontakt  SurfEasys brukerstøtte hvis du ikke finner tilbudet ditt i listen nedenfor. Hvis du vil avslutte abonnementet, kan du klikke  her for å få veiledning. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du SurfEasys retningslinjer for refundering.

Skriv ut denne siden eller lagre en kopi som referanse.

Prisliste over abonnementsfornying: Gjelder fra mai 2020

Plattformer

Windows

Mac

iPhone

iPad

Copyright © 2023 SurfEasy. Med enerett. SurfEasy, Surfeasy-logoen og SurfEasy Shield-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SurfEasy-merket eller deres datterselskaper i USA og andre land. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.