Priser för förnyelse

Priserna kan komma att ändras, men i så fall blir du informerad i förväg per e-post. Kontakta SurfEasy-supporten om du inte kan hitta ditt erbjudande i listan nedan. Om du vill avbryta prenumeration klickar du här för anvisningar. Mer information finns i SurfEasys återbetalningspolicy.

Skriv ut sidan eller spara en kopia för framtida bruk.

Prislista över prenumerationsförnyelser: gäller från maj 2020

Plattformar

Windows

Mac

iPhone

iPad

Android

Support

Vanliga frågor

support@surfeasy.com

 

Hjälpcenter

USA och Kanada:
1 (888) 743-8102
Storbritannien: 0800-011-9492

 

Varje dag:
09.00–17.00 (EST)

Upphovsrätt © 2021 SurfEasy. Med ensamrätt. SurfEasy, SurfEasy-logotypen och SurfEasy Shield-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör varumärket SurfEasy eller dess närstående företag i USA och andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Windows-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Android-roboten reproduceras eller modifieras från arbete som har skapats och delats av Google, och används enligt villkoren i Creative Commons 3.0 Attribution License. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.