Priser för förnyelse

Priserna kan komma att ändras, men i så fall blir du informerad i förväg per e-post. Kontakta SurfEasy-supporten om du inte kan hitta ditt erbjudande i listan nedan. Om du vill avbryta prenumeration klickar du här för anvisningar. Mer information finns i SurfEasys återbetalningspolicy.

Skriv ut sidan eller spara en kopia för framtida bruk.

Prislista över prenumerationsförnyelser: gäller från maj 2020

Plattformar

Windows

Mac

iPhone

iPad

Upphovsrätt © 2023 SurfEasy. Med ensamrätt. SurfEasy, SurfEasy-logotypen och SurfEasy Shield-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör varumärket SurfEasy eller dess närstående företag i USA och andra länder. Mac, iPhone, iPad, Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Windows-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.