Tarif de reînnoire

Prețurile pot fi modificate, dar vă vom trimite mereu un e-mail de notificare înainte de facturare. Contactați  Asistența SurfEasy  dacă nu vă găsiți oferta prezentată mai jos. Dacă doriți să vă anulați abonamentul, faceți clic  aici  pentru instrucțiuni. Pentru mai multe detalii, vizitați  Politica de rambursare SurfEasy.

Vă rugăm să imprimați sau să salvați o copie a acestei pagini pentru evidențele dvs. personal.

Lista de prețuri de reînnoire a abonamentului: în vigoare din mai 2020

Asistență

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

support@surfeasy.com

 

Centru de ajutor

S.U.A. și Canada:
1 (888) 743-8102
Marea Britanie: 0800-011-9492

 

În fiecare zi:
9:00-17:00 (EST)

Copyright © 2021 SurfEasy. Toate drepturile rezervate. SurfEasy, sigla SurfEasy și sigla SurfEasy Shield sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale SurfEasy Brand sau ale filialelor acesteia din S.U.A. și din alte țări. Android este marcă comercială a Google, LLC. Mac, iPhone, iPad, Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Sigla Windows este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau alte țări. Robotul Android este reprodus sau modificat după lucrări create și partajate de Google și folosit conform termenilor descriși în Licența de atribuire Creative Commons 3.0. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale ale deținătorilor acestora.