Tarif de reînnoire

Prețurile pot fi modificate, dar vă vom trimite mereu un e-mail de notificare înainte de facturare. Contactați  Asistența SurfEasy  dacă nu vă găsiți oferta prezentată mai jos. Dacă doriți să vă anulați abonamentul, faceți clic  aici  pentru instrucțiuni. Pentru mai multe detalii, vizitați  Politica de rambursare SurfEasy.

Vă rugăm să imprimați sau să salvați o copie a acestei pagini pentru evidențele dvs. personal.

Lista de prețuri de reînnoire a abonamentului: în vigoare din mai 2020

Platforme

Windows

Mac

iPhone

iPad

Copyright © 2023 SurfEasy. Toate drepturile rezervate. SurfEasy, sigla SurfEasy și sigla SurfEasy Shield sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale SurfEasy Brand sau ale filialelor acesteia din S.U.A. și din alte țări. Mac, iPhone, iPad, Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Sigla Windows este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau alte țări. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale ale deținătorilor acestora.