SurfEasy VPN

SurfEasy VPN

SurfEasy beskytter personvernet ditt på nettet uansett fra hvilken datamaskin eller hvilket nettverk du benytter, ved å kryptere all surfingen din. Dette beskytter deg mot at noen overvåker, blokkerer eller begrenser hva du gjør på nettet. Beskytt deg selv i offentlige Wi-Fi-soner, i utlandet, på kontoret, på skolen eller på andre steder der du mener andre kan overvåke hva du gjør på nettet.

Plattformer

Windows

Mac

iPhone

iPad

Copyright © 2023 SurfEasy. Med enerett. SurfEasy, Surfeasy-logoen og SurfEasy Shield-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SurfEasy-merket eller deres datterselskaper i USA og andre land. Mac, iPhone, iPad, Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.